Mega Man X 34 votes

Zero 32 votes

Click either Mega Man X or Zero to cast your vote.