NieR: Automata 90 votes

Xenoblade Chronicles 2 94 votes

Vote for either NieR: Automata or Xenoblade Chronicles 2.